Cześć,

na swoich stronach https://www.brandandblogger.pl, https://www.sklep.brandandblogger.pl i tworzonych przeze mnie podstronach (mających na celu promować tworzone przeze mnie materiały, narzędzia, produkty i pomoce – zarówno płatne, jak i bezpłatne) oraz na swoich profilach w mediach społecznościowych (linki w Załączniku nr 1) publikuję opinie na temat mojej działalności i wspomnianych materiałów. 

Dokładam wszelkich starań, aby zweryfikować każdą opinię przed jej publikacją, dlatego poniżej znajdziesz Regulamin opinii.

Ja, Julia Lisiewicz, prowadzę działalność gospodarczą pod nazwą BRAND & BLOGGER Julia Lisiewicz, NIP 9950215470, REGON 385598909, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, adres: ul. Technologów 5/3, 65-115 Zielona Góra. 

We wszelkich sprawach, możesz skontaktować się pisząc na adres e-mail: kontakt@brandandblogger.pl.

Regulamin opinii

1. Wszelkie publikowane opinie są przeze mnie weryfikowane. Weryfikacja Opinii polega na sprawdzeniu, czy osoba opiniująca nabyła lub korzystała z produktów i usług oraz czy opinia nie narusza przepisów prawa i dobrych obyczajów i jest zgodna z niniejszą Polityką opinii oraz warunkami Moderacji Treści Użytkownika zgodnie z Regulaminem (§14 Regulaminu, II. Moderacja Treści Użytkownika).

2. Weryfikacja następuje m.in. poprzez porównanie danych osobowych lub szczegółów współpracy z danymi i informacjami posiadanymi przeze mnie w zakresie osób korzystających dotychczas z moich materiałów, produktów lub usług, jak również poprzez następujące sposoby:

  • przesłanie do Klientów dedykowanego linku do pozostawienia opinii,
  • uzyskanie opinii w ramach bezpośredniej komunikacji z osobą, która skorzystała dotychczas z moich materiałów, produktów i usług,
  • w przypadku opinii, które znajdują się w moim Sklepie internetowym bezpośrednio przy produkcie, zastosowano zabezpieczenie systemowe – możliwość dodania opinii mają wyłącznie Klienci zalogowani, którzy kupili wybrany produkt.

3. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących tego, czy opinia rzeczywiście pochodzi od osoby korzystającej z moich materiałów, produktów lub usług, opinia ta nie jest przeze mnie publikowana.

4. Publikowane opinie mają na celu przedstawienie korzyści związanych z korzystaniem z moich materiałów, produktów lub usług, które to korzyści zostały dostrzeżone przez osoby, które skorzystały z nich dotychczas.

5. Nie korzystam z opinii sponsorowanych lub barterowych.

6. Nie publikuję wszystkich otrzymanych opinii (byłoby to technicznie niemożliwe), a jedynie niektóre. To ja decyduję o tym, które opinie i gdzie zostaną opublikowane.

7. Jeśli opinia została opublikowana przez jej autora publicznie (np. w formie komentarza na moim profilu w mediach społecznościowych lub na mojej stronie www), wówczas również wykorzystuję ją publicznie.

8. Jeśli otrzymałam opinię od jej autora w drodze komunikacji prywatnej (wiadomość e-mail, wiadomość prywatna w mediach społecznościowych itp.) zawsze pytam autora o zgodę na jej publikację.

9. Opinie mogą być publikowane w różnych formach: screen komentarza lub wiadomości, skopiowany i wklejony na moją stronę tekst, opinia wideo – jeśli autor nagra ją w formie wideo i prześle do mnie oraz wyrazi zgodę na jej udostępnienie, itd. 

10. Jeśli uważasz, że doszło do naruszenia niniejszego Regulaminu opinii (np. jeśli uważasz, że opublikowałam Twoją opinię bez Twojej zgody), możesz się ze mną skontaktować na adres e-mail: kontakt@brandandblogger.pl. Twoje zgłoszenie zostanie rozpatrzone niezwłocznie (nie później, niż w ciągu 14 dni).

11. Regulamin opinii obowiązuje od 17.02.2024.

Załącznik nr 1 do Regulaminu opinii

Wykaz profili BRAND & BLOGGER w mediach społecznościowych:

1. Facebook: https://www.facebook.com/Brand-Blogger-388331245345420
2. Instagram: https://www.instagram.com/brand_and_blogger/
3. Pinterest: https://pl.pinterest.com/brandandblogger